Statistik online 734958

Titta på när andra spelar Mer än hälften spelar spel på nätet — kvinnor mest på mobilen och män mest på datorn. Att se på när andra spelar ägnar sig mest unga män åt. Mer än hälften av internetanvändarna spelar nöjesspel online och var tionde spelar om pengar på nätet. Att spela nöjesspel, spela om pengar eller titta på nätet på andra som spelar spel är i huvudsak en aktivitet som unga män ägnar sig åt. När det gäller nöjesspel är också äldre kvinnor något mer aktiva. Oavsett ålder är mobilen vårt förstahandsval för spel. Män spelar dock oftare nöjesspel på datorn än kvinnor och äldre använder sig oftare av surfplattan än yngre för spelande. Överlag ses inte varken mobilspel eller dataspel som särskilt väl använd tid av dess användare.

Statistik för hela spelmarknaden

Råder det jämnställdhet i spelvärlden? En chosefri fråga blir då vad kvinnor lirar, varför och om dessa spelvanor skiljer sig från männens? Kan man t om prata om något som jämnställdhet inom spelvärlden?