Gaming aktier avanza nano

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. Avstämningsdag får inte infalla innan beslutet om sammanläggning har registrerats hos Bolagsverket. Styrelsen ska i samband med fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen offentliggöra närmare information om förfarandet för sammanläggningen inklusive avstämningsdagen som beräknas infalla under juli månad Efter genomförd sammanläggning av aktier kommer antalet aktier i Bolaget att minska från till 34 Den föreslagna sammanläggningen innebär att aktiens kvotvärde ändras från 0, kronor till cirka 0,05 kronor. Beslut enligt förslaget får verkställas endast under förutsättning av att överenskommelse träffats med en eller flera aktieägare om att de vederlagsfritt och genom Euroclear Sweden AB:s försorg ska tillhandahålla sådana aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbara med tio 10 så många aktier att deras respektive aktieinnehav blir jämnt delbart med tio

Stockholmsbörsen OMXS30

Kan komma när som helst under dagen står ingen specificerat klockslag i pm heller. Spännande dag blir det. Både rapportsläpp och spelsläpp. Rapporten är antagligen rätt ointressant då det är gamla siffror som vi redan fått beskåda i de tidigare rapporterna som släppts under året som varit. Kanske tillåts vi dock se vd:orden vi saknade i förra rapporten. Ser mer fram emot nästkommande rapport då vi kan få en hint om vad såsom kommer komma i och med spelsläppen mm. Samt är det utlovat att kommande rapporter skall återgå till dom mer innehållsrika då förhoppningsvis Erika är helt tillbaka.

Utveckling

Mig reagerade på en formulering i senaste kvartalsrapporten som jag tyckte var duktig då, men som jag tycker är problematisk nu. Formuleringen är att Direktör säger att de lagt allt övrigt på is för att få färdigt The Descendant. Då tyckte jag att det var klokt att se mot att kassan räckte fram till spelsläpp. Nu är läget annorlunda och vetskapen att de skjutit upp arbetet tillsammans de andra projekten är problematiska. Det betyder att även om de inneha avtal på plats som är avsevärt intressanta om kasino-spel och ett basketspel så ligger de projekten på is tills pengar finns. Till ledningens gard ska man säga att de inom år gått in med egna deg och betalade 10 kronor aktien genom ett optionsprogram. På så sätt fick bolaget in ca 7 miljoner kronor. Ledningen har tagit ansvar på odla sätt.

Gaming aktier avanza skicklighet hjälp